Brief ontvangen?

Brief van Debtscan
Als u een brief van Debtscan heeft ontvangen betekent dit wij het verzoek van een deurwaarder hebben gekregen om een voertuig dat op uw naam staat geregistreerd te lokaliseren. De reden hiervoor is dat u een openstaande schuld heeft, waarin de rechter heeft bepaald dat u deze dient te betalen.

Beslag
Heeft de deurwaarder eenmaal beslag gelegd op uw voertuig dan mag u de auto niet verkopen of overdragen op straffe van hoge boetes en gevangenisstraffen. Wij adviseren u in die gevallen contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd.

Bewaring
Het kan zijn dat uw voertuig op last van de gerechtsdeurwaarder in bewaring wordt genomen. Debtscan heeft hier geen invloed op. Wij adviseren u contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.