Wat doen wij?

Lokaliseren van voertuigen
In Nederland worden veel vorderingen waarvoor vonnis is gewezen structureel niet betaald. Beslag op een voertuig blijkt vaak een efficiënt middel om een vordering betaald te krijgen. Het probleem is echter dat het zoeken van een voertuig vaak lastig, tijdrovend en kostbaar is.

Debtscan heeft zogenaamde “scanauto’s”. Dit zijn auto’s die Debtscan heeft laten uitrusten met state of the art apparatuur en camera’s waardoor er duizenden  kentekens per uur gescand en herkend kunnen worden. Gezochte voertuigen worden daardoor op uiterst efficiënte wijze gelokaliseerd.

Debiteurenbezoek
Gedurende een inningstraject kan het zeer zinvol zijn om uw debiteur persoonlijk te bezoeken. Het doel van een debiteuren bezoek is meerledig:

Het eerste doel is om te achterhalen waarom de betreffende vordering onbetaald blijft. Het gebeurt regelmatig dat debiteuren niet betalen omdat zij het niet eens zijn met de vordering, maar dit bij schriftelijke communicatie verzuimen te melden.

Het volgende doel is uiteraard om betaling in het dossier op gang te krijgen zonder op voorhand hoge gerechtelijke kosten te maken of de vordering reeds af te schrijven. De praktijk wijst uit dat debiteuren die persoonlijk benaderd worden, sneller tot betaling overgaan.