Werkwijze

Lokaliseren van voertuigen

Debtscan werkt uitsluitend in opdracht van een deurwaarder. Om tot lokaliseren over te gaan, dient er altijd sprake te zijn van een vordering die niet volledig is voldaan en waarvoor vonnis is gewezen.

Debtscan ontvangt de relevante kentekeninformatie en NAW gegevens van de deurwaarder. Dagelijks worden de meest efficiënte routes bepaald om voertuigen te lokaliseren. Zodra een gezocht voertuig is gelokaliseerd wordt een foto gemaakt van het betreffende voertuig en worden de gegevens binnen luttele seconden doorgestuurd  aan de vooraf aangegeven partijen.

Debtscan werkt samen met meerdere gerechtsdeurwaarders. Als een voertuig in beslag moet worden genomen kan Debtscan dit laten plaatsvinden met behulp van  met haar samenwerkende  deurwaarders.

Debiteurenbezoek
Een van onze buitendienstmedewerkers zal bij uw debiteur langsgaan . Uiteraard is deze medewerker gespecialiseerd in een persoonlijke en tactvolle benadering van uw klant. U kunt ervan overtuigd zijn dat onze medewerkers goed opgeleid zijn en zich houden aan alle wettelijke en morele kaders.

De medewerker maakt aan het begin van het bezoek direct duidelijk wat de reden is van het bezoek en in welke hoedanigheid hij de debiteur bezoekt. Medewerking van de debiteur aan het bezoek is vrijwillig, hetgeen ook vooraf door onze medewerker wordt  benadrukt. Het resultaat van het bezoek wordt in rapportagevorm aan u geleverd.