Wie zijn wij?

Debtscan is een organisatie die in opdracht van deurwaarders voertuigen lokaliseert. Debtscan beschikt hiervoor over een wagenpark dat is uitgerust met uiterst gevoelige scanapparatuur.
Binnen enkele seconden kunnenĀ  deurwaarders op de hoogte worden gesteld waar het gezochte voertuig zich bevindt. Vervolgens kan de deurwaarder het voertuig in beslag nemen.

Desgewenst kan Debtscan in overleg gaan met schuldenaren middels huisbezoek.De inzet van Debtscan leidt er vaak toe dat de communicatie of betaalstroom in stilstaande dossiers weer op gang komt.

De inzet van Debtscan in het inningstraject van schulden leidt altijd tot betere resultaten. Uiteraard houden wij rekening met de gerechtvaardigde belangen van schuldeiser en schuldenaar.